Nowy rodzaj obciążników już w sprzedaży

Wprowadziliśmy do oferty nowy rodzaj obciążników – obciążniki magnetytowe.130Balast zawiera rudę żelaza, masa 1dm3 obciążnika magnetytowego wynosi 5 kg (dla porównania w przypadku obciążników betonowych 1 dm3 to 3,2 kg, a żeliwnych 7,2 kg).

Więcej informacji w sekcji: obciążniki magnetytowe.